Поднео wollson на дан Fri, 02/08/2019 - 06:06
  1. Katarakta
  2. Operacija katarakte
  3. Kada raditi operaciju katarakte
  4. Implantacija multifokanih intraokularnih sočiva
Katarakta

Katarakta je stanje zamućenja prirodnog, biološkog očnog sočiva, čime se remeti i slabi funkcija vida, počev od pojave mutnog vida, pa sve do “privremenog slepila”.

Ovo “privremeno slepilo” nastaje usled sazrevanja katarakte i odlaganja operacije.

Stoga se rano preduzetom operacijom katarakte - onda kada počnu prve smetnje, nastavlja kontinuitet vidne funkcije.

katarakta

KAKVA JE ULOGA NAŠEG SOČIVA U OKU?

Prirodno biološko očno sočivo je prozirno i bikonveksno. Propušta i prelama svetlosne zrake na putu ka mrežnjači i učestvuje u akomodaciji. Akomodacija je važan, refleksni akt kojim se postize oštar vid na blizinu.

Već od 45 - te godine života slabi akomodacija i potom nestaje.

Vid na blizu postaje mutan i čitanje je otežano, pa je potrebna dodatna korekcija - naočarima.
To je doba staračke dalekovidosti ili – presbiopija.

 

KAKO DOLAZI DO KATARAKTE?

Usled brojnih metaboličkih promena, očno sočivo gubi prozirnost i menja boju, najčešće sa starenjem.

Katarakta može nastati u bilo kom starosnom dobu, od beba i dece (urodjena) – do kasne starosti (senilna) gde je najčešća.

Uzroci i faktori rizika su brojni: starenje (senilna katarakta), nasledje, infekcije u trudnoći (urodjena katarakta), metaboličke bolesti (diabetes npr.), zračenja, pušenje, alkohol, neki lekovi, dehidracija, poremećaj ishrane i elektrolita, trauma (komplikovana traumatska katarakta), visoka kratkovidost.

Često prati druga oboljenja oka (uveitis, retinitis pigmentosa, metaboličke bolesti).

Urođena katarakta može biti udružena sa glaukomom koji se ne mora odmah ispoljiti, zato tu decu treba često kontrolisati nakon operacije. U sastavu nekih sindroma, katarakta kod dece može uputiti i na postojanje ozbiljnih oštećenja na drugim organima. Kada nastane, jedini tretman je hirurški.

 

Operacija katarakte

Operativni zahvat na sočivu zove se FAKOEMULZIFIKACIJA.

Ultrazvučnu metodu smo uveli u zemlju davno, sa osnivanjem bolnice. To je bio jedini način da savremene stavove i metode učinimo dostupnim i našim ljudima u svojoj zemlji.

Danas je fakomulzifikacija postigla vrhunac u tehnici izvođenja i ponudi najkvalitetnijih savitljivih sočiva koja se pri tome implantiraju, zahvaljujući Prof. dr Pavelu Rozsivalu koji je do maksimuma razvio mogućnosti ove hirurgije. 

Ovaj istaknuti virtuoz hirurgije proglašen je jednim od najzaslužnijih ljudi za razvoj oftalmologije u XX veku. Dao je smernice daljeg razvoja fakoemulzifikacije.

U XXI veku zahvaljujući njemu, fakoemulzifikacija se u SVETOM VIDU obavlja u svom najrazvijenijem nivou, primenom potpuno nove tehnologije u skladu sa tokovima savremene oftalmologije, pružajući maksimum kontrole i pouzdanosti.

Rezultat je veće zadovoljstvo pacijenata već prvog postoperativnog dana.

Fakoemulzifikacija kao minimano invazivna procedura malog reza, bez šava, bezbolno, zapravo predstavlja refraktivnu hirurgiju, čime se rešava dioptrijski problem ljudi u presbiopnom dobu.

ODMAH DO DOBROG VIDA Operacijom oba oka u istom aktu, primenom ultrazvuka, komforno i brzo, bezbolno, za manje od 10 min, u lokalnoj anesteziji - kapima, u jednodnevnoj hirurgiji - bez ostajanja u bolnici, vraća se kataraktom narušena vidna funkcija i binokulani vid. Zamućeno sočivo se primenom ultrazvuka odstrani i kroz isti mali rez od 2 mm, ubaci se malo savitljivo, intraokularno sočivo. Nema šava, nema bola. Time je omogućeno da vidite, odmah po operaciji. Izborom odgovarajućeg intraokularnog sočiva u dogovoru sa doktorom, na ovaj način se koriguje dioptrija na blizinu, ili na daljinu (monofokalni implant). Ukoliko ne želite da zavisite od naočari uopšte - ni za daljinu, kao ni za čitanje i kompjuter, onda je Vaš izbor multifokalni/ trifokalni implant. Samo bogato iskustvo u ovoj tehnici, kao i u rešavanju različitih komplikovanih slučajeva, daje maksimalnu sigurnost i korišćenje svih potencijala savremene oftalmologije danas.

Kada raditi operaciju katarakte

Odmah kada počne da smeta. Ovo je moguće postići samo ultrazvučnom operacijom – fakoemulzifikacijom. Ranom operacijom, bez čekanja sazrevanja, izbegavaju se brojne komplikacije i omogućuje brza postoperativna rehabilitacija vida, bez ostajanja u bolnici.

ČEKANJE DA KATARAKTA ”SAZRI” STVARA BROJNE KOMPLIKACIJE NA OKU!

Za odlaganje operacije katarakte ”dok ne sazri “ ne postoji ni socioekonomsko, niti medicinsko opravdanje.

Time se pacijent samosvesno uvodi u stanje “privremenog slepila”, koje rađa depresiju i izolaciju, mogućnost čestih povreda i preloma.

Osim toga, bubrenje i raspadanje gustog, zamućenog sočiva koje traje dugo, može imati trajne posledice (uveitis, glaukom,…). Iza guste katarakte eventualne promene na očnom dnu, nastale u udruženim bolestima oka (diabetes, glaukom, makularna oštećenja,…) se ne mogu detaljno objektivno videti, pa ni blagovremeno delovati. Time vidna funkcija biva trajno oštećena.

Kad su deca i bebe u pitanju treba operisati što ranije, ukoliko je zamućenje na sočivu intenzivno ili centralno kako bi se detetu dala mogućnost da razvije vid.

Implantacija intraokularnog sočiva se podrazumava, sem u jasno definisanim stanjima, kada se to ostavlja za sekundarni akt.

Implantacija multifokalnih intraokularnih sočiva

Primenom odgovarajućih kvalitetnih intraokularnih sočiva kojima se može istovremeno i korigovati dioptrija, operacija katarakte je ovde sve više deo refraktivne hirurgije. Veliko zadovoljstvo pacijenata predstavlja izbor multifokalnog/trifokalnog savitljivog implanta, čime se koriguje vid i na blizu i na daleko, i na srednjoj udaljenosti – umesto zavisnosti od više naočari. 
Na ovaj način multifokalni implant "imitira" izgubljenu akomodaciju.

VISE O TOME

PRVA NAGRADA - ZLATNA STATUA, Milano 2013.