Поднео wollson на дан Wed, 01/31/2018 - 10:46
 

Više od tri decenije u oftalmohirurgiji, posvećen problemima hirurgije zadnjeg segmenta oka – vitreoretinalna hirurgija i hirurgija makule, kao i hirurgiji prednjeg segmenta oka – operacije katarakte, refraktivna hirurgija sočiva (zadnje komorna i phakna intraokularna sočiva), izvođenje kombinovanih procedura na zadnjem segment oka i operaciji katarakte u jednom aktu – fakovitrektomija.

Neguje izuzetno studiozan pristup i precizan hirurški postupak u različitim slučajevima problema na zadnjem segment oka (ablacija mrežnjače, dijabetične retinopatije, trauma oka, hirurgija makule – žute mrlje,…).

Dugi niz godina posvećen je izučavanju problema na retini u sklopu različitih sistemskih oboljenja i oboljenja mrežnjače i žute mrlje – medical retina.
U okviru ovoga, radi na istraživanju i unapređenju dijagnostičkih kao i terapeutskih postupaka u saniranju problema mrežnjače i žute mrlje, a koji ne podležu hirurškom tretmanu.

Tokom svoje dugogodišnje prakse, radio je kao profesor asistent oftalmologije na medicinskom fakultetu Semmelweis-ovog univerziteta u Budimpešti, kao direktor oftalmološke klinike u Veszpremu u Mađarskoj, i kao deo stručnog tima za retinu na Sydney Eye Hospital u Australiji.
Član je stručnog tima Specijalne bolnice SVETI VID.

Autor je više stručnih radova publikovanih u indeksiranim oftalmološkim časopisima iz oblasti vitreoretinalne hirurgije, hirurgije katarakte i problema makule.
Član je Mađarskog udruženja oftalmologa i Mađarske lekarske komore, Američke akademije za oftalmologiju (AAO), Američkog i Evropskog udruženja vitreoretinalnih hirurga (AVRS, EVRS), Evropskog udruženja za retinu (EURETINA) itd.

doktor-jozsef-gyory