Поднео wollson на дан Sat, 12/01/2018 - 11:18
 

Vitreoretinalni i refraktivni hirurg

Profesor oftalmologije

Sarađuje sa odsekom za oftalmologiju Medicinskog Fakulteta Univerziteta Semmelweis u Budimpešti

Vanserijski vitreoretinalni hirurg sa brojnim publikacijama u stručnim časopisima, zapaženim prezentacijama na međunarodnim kongresima vitreoretinalne hirurgije.

Bavi se problemima retine i staklastog tela očne jabučice (vitreoretinalna hirurgija) sa specijalnim opredeljenjem za probleme makule i izvođenje vanserijske makularne hirurgije.

Pored toga posvećen je i hirurgiji prednjeg segmenta, posebno hirurgiji katarakte i refraktivnim laserskim i hirurškim procedurama implantacije sočiva.

Sa ogromnim kliničkim iskustvom postiže fantastične rezultate u vitreomakularnoj hirurgiji i

rešavanju makularnih problema do skora inoperabilnih (rupture makule, makularne membrane – epiretinalne membrane, vitreomakularnog trakcionog sindroma itd.).

Jedan je od prvih hirurga u Evropi koji je počeo da primenjuje najmanje invazivnu vitreoretinalnu hirurgiju koristeći 25 gauge i 23 gauge instrumentaciju, što predstavlja poseban komfor za pacijenta:

vitreoretinalna hirurgija bez šavova sa brzim oporavkom poput hirurgije prednjeg segmenta, sa izvrsnim postoperativnim rezultatima.

Radeći istovremeno i kao hirurg prednjeg segmenta i vitreoretinalni hirurg, jedan je od prvih lekara koji je počeo da primenjuje kombinovane operacije katarakte i vitrektomije (fakovitrektomija), što je od posebnog značaja u rešavanju problema dijabetične retinopatije i katarakte, kao najmanje invazivna procedura sa upotrebom gasne tamponade (jedna hirurgija) kao i korišćenjem silikonske tamponade u uznapredovalim slučajevima.

U teškim slučajevima dijabetične retinopatije primenjuje i bilateralnu vitreoretinalnu hirurgiju ukoliko je neophodno.

U tretmanima žute mrlje koristi široke dijagnostičke mogućnosti i terapeutske tehnike uz primenu fotodinamske terapije (PDT) vođene 3D OCT monitoringom, kao i primenu anti-VEGF intravitrealno, sa izvrsnim postoperativnim rezultatima.

Učestvuje u edukativnim programima za vitreoretinalne hirurge širom sveta. U periodu od septembra 1996. do maja 1997. radio je na odeljenju za retinu Klinike za oko i uho na Medicinskom fakultetu Harvarda u Bostonu, Masačusets (Massachusetts Eye and Ear Infirmary) gde je bio uključen u istraživanje mehanizma neovaskularizacije.

Član je mađarskog Udruženja oftalmologa i mađarske lekarske komore, Američke akademije za oftalmologiju (AAO), Američkog i Evropskog udruženja vitreoretinalnih specijalista (AVRS, EVRS), Evropskog udruženja za retinu (EU retina) itd.

Bio je šef odeljenja oftalmologije u „Petz Aladar” okružnoj nastavnoj bolnici u Đeru, Mađarska. Radi kao vanredni profesor oftalmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Semmelweis u Budimpešti.

Pored Profesora Rozsivala, radio je na studiji kliničke promene minijaturnih implantibilnih intraokularnih teleskopa, kod makularne degeneracije. Predavač po pozivu na velikim stručnim skupovima, na temu makularne i vitreoretinalne hirurgije, i implantacije SML-a.
Član je tima eksperata bolnice Sveti Vid u Beogradu.

Bereczki Arpad