Поднео wollson на дан Sat, 07/01/2017 - 13:34

Na Internacionalnom Kongresu Inovativne Oftalmologije, održanom u Bombaju 21. – 24. avgusta 2008. god, u organizaciji Internacionalne Akademije za Inovativnu oftalmologiju, profesoru Dr Pavelu Rozsivalu i Dr Marini Dragović, uručeno je veliko svetsko priznanje – PRVA NAGRADA za prikazani rad u oblasti inovacija u oftalmologiji, operaciju katarakte kroz veštačku rožnjaču. Po mestu održavanja nagrada ima simboličan oblik indijskog dijamanta.

Po prvi put u svetu, prikazane su nove hirurške mogućnosti za rešavanje oftalmoloških problema, obrađene u filmovanom materijalu što je primljeno sa oduševljenjem u auditorijumu i među žirijem.
Žiri su činila najozbiljnija imena iz sveta oftalmologije sa svih kontinenata, koja su i sama dala velike doprinose razvoju i današnjim mogućnostima savremene oftalmologije. Profesoru Pavelu Rozsivalu uručene su brojne čestitke za briljantnu hirurgiju i fantastično idejno rešenje.

Ovaj prvonagrađeni naučni film biće prikazan na stručnim skupovima širom sveta kao putokaz za rešavanje problema koji je tematski obrađen i prikazan sa porukom da je moguće pomeriti granice ka novim i svetlijim mogućnostima.

Ovo je istovremeno i nagrada Beogradu u kome je ovo delo nastalo, i čije će slike zajedno sa SVETIM VIDOM prošetati kontinentima.

Tim povodom priređena je press konferencija i koktel u Beogradu, kojom prilikom je u Srbiji prvi put prikazan nagrađeni film.

Dr Marina Dragović, medicinski direktor Specijalne Bolnice SVETI VID, i ko-autor nagrađenog rada, pozdravila je uvažene goste i nakon kraćeg osvrta na dosadašnje doprinose ove renomirane ustanove razvoju i osavremenjavanju domaće oftalmologije najavila projekciju nagrađenog filma.
Nakon projekcije predstavnik Ministarstva zdravlja čestitao je na stečenom priznanju koje je SVETI VIDstekao u svetu, i potvrdio da je ovo ujedno od velikog značaja za Beograd i srpsku oftalmologiju na čelu s Svetim Vidom u svetskim okvirima.

Pogledaj Video

EYE ADVANCE PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI SVETI VID ZA KVALITET HIRURGIJE I DOPRINOS RAZVOJU SAVREMENE OFTALMOLOGIJE EYE ADVANCE