Submitted by wollson on Mar, 02/19/2019 - 12:07

Në kongresin më të madh të mbajtur ndonjëherë në fushën e kirurgjisë së retinës dhe trupit qelqor, në konkurrencën e 1600 kirurgëve nga e gjithë bota, oftalmologjia serbe Spitali Special Sveti VID e ka marrë mirënjohjen më të madhe për operacionin e segmentit të prapmë të syrit.

Video

Palma e artë në kanë për operacionin e segmentit të prapmë të syrit.